Хүүхдийн төлөө сангийн хөрөнгийг хэрхэн зарцуулж, хяналт тавьдаг вэ?


YOLO.mn | YOLO.MN
2021-11-23

Хүүхдийн төлөө сангийн хөрөнгийг зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам:

3.1.2 Сангийн хөрөнгөөр олон улс, тив, дэлхийн соёл, урлаг, спортын уралдаан тэмцээн, наадам, олимпиадад амжилт гаргасан хүүхдийг шагнаж урамшуулахдаа дараах байдлаар олгоно.

Хүүхдийн төлөө сангийн хөрөнгийг зарцуулах, түүнд хяналт тавих журмын дэлгэрэнгүйг: 

https://legalinfo.mn/mn/detail/16230720844461

#Мэдээ #Хүүхдийн төлөө