2018-2019 оны хичээлийн жилийн улсын шалгалтын хуваарь


О.Дорж | YOLO.MN
2019-05-15

Улсын шалгалтад 2018-2019 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийн 5, 9, 12-р анги төгсөгчид хамрагдана. ЕБС-ийн улсын шалгалт нь  бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн түвшинг тогтоох, төгсөх ангийн үндэсний чанарын үнэлгээнд  дүн шинжилгээ хийх нөхцөлийг бүрдүүлж, суралцагчдын мэдлэг, чадварыг бодитой үнэлэх зорилготой юм. Улсын шалгалт орон даяар Улаанбаатар хотын цагаар нэгэн зэрэг, нэг хуваариар зохион байгуулагдана.

5-р анги /Бага боловсрол/

1.    Монгол хэл                               5-р сарын 27

2.    Математик                                5-р сарын 29

3.    Хүн ба байгаль                         5-р сарын 31

9-р анги /Суурь боловсрол/

1.    Монгол хэл                               5-р сарын 28

2.    Математик                                5-р сарын 30

3.    Сонгох шалгалт                       6-р сарын 3

4.    Гадаад хэл                                  6-р сарын 5

12-р анги /Бүрэн дунд боловсрол/

1.    Монгол хэл                               5-р сарын 29

2.    Математик                                5-р сарын 31

3.    Сонгох шалгалт                       6-р сарын 4

4.    Гадаад хэл                                  6-р сарын 6

Холбоотой мэдээлэл:

Улсын шалгалтын даалгаврын сан - http://itembank.eec.mn/home

#Улсын_Шалгалт