#YouthOpportunitiesMongolia: 10-р сарын сүүлээр зарлагдаж буй тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд


YOLO.mn | YOLO.MN
2018-10-24

Энэ сарын сүүлээр зарлагдсан олон улсын тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийн мэдээллийг хүргэж байна.

ВИДЕО БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНД ОРОЛЦОХ АВЯАСЛАГ УРАН БҮТЭЭЛЧ ОЮУТАН СУРАГЧДЫН БОЛОМЖ

Хөтөлбөрийн нэр: $1,500 Video Contest Scholarship for Students Who Enjoy Writing

Хугацаа: October 28, 2018

Тэтгэлэг: Шагналын сан 1,000$, 500$

Байрлал: Online

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/competitions/awards/1500-video-contest-scholarship-for-students-who-enjoy-writing?ref=browse_page

ОЛОН УЛСЫН GRE ШАЛГАЛТЫН ОЛИМПИАДАД ОРОЛЦОХ БОЛОМЖ

Хөтөлбөрийн нэр: International Online GRE Olympiad 2018 and Get Scholarships

Хугацаа: October 28, 2018

Тэтгэлэг: Олоун улсын сургалтанд суух эрхийн бичиг, Шалгалтанд бэлтгэх зааврын видеонд оролцох, сертификат авах

Байрлал: Online

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/competitions/international-online-gre-olympiad-2018-and-get-scholarships?ref=browse_page

ХААН ХАМАДЫН НЭРЭМЖИТ ЗАЛУУЧУУДЫН ШАГНАЛД НЭРЭЭ ДЭВШҮҮЛЭХ БОЛОМЖ

Хөтөлбөрийн нэр: King Hamad Youth Empowerment Award 2018

Хугацаа: October 30, 2018

Тэтгэлэг: Шалгарсан 8 оролцогчийн бүх зардлыг даах бөгөөд 20,000$ хүртэл тэтгэлэг авах боломтжой

Байрлал: Bahrain

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/competitions/awards/king-hamad-youth-empowerment-award-2018?ref=browse_page

ЗАЛУУЧУУДЫН ФОРУМД ТЭТГЭЛЭГТЭЙ ОРОЛЦОХ БОЛОМЖ

Хөтөлбөрийн нэр: Youth 4 Wildlife Conservation Forum 2019 in Colombo, Sri Lanka

Хугацаа: October 31, 2018

Тэтгэлэг:  Аялал болон форумд хамрагдах бүх зардлыг олгох тэтгэлэг

Байрлал: Sri Lanka

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/conferences/youth-4-wildlife-conservation-forum-2019-in-colombo-sri-lanka?ref=browse_page

МАНЛАЙЛЛЫН ХӨТӨЛБӨРТ БҮРЭН ТЭТГЭЛЭГЭЭР ХАМРАГДАХ БОЛОМЖ

Хөтөлбөрийн нэр: Global Change Leaders 2019

Хугацаа: October 31, 2018

Тэтгэлэг: Бүтэн тэтгэлэг

Байрлал: Canada

Оролцох боломжтой улс: Хөгжиж буй улсын бүх иргэн

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/exchange-programs/global-change-leaders-2019?ref=browse_page

АНАГААХЫН ОЮУТНУУД ХАМРАГДАХ БОЛОМЖТОЙ БОГИНО ХУГАЦААНЫ ТЭТГЭЛЭГТ ЗУСЛАНГИЙН ХӨТӨЛБӨР

Хөтөлбөрийн нэр: Southern Hemisphere Medical Camp 2018 in Fiji

Хугацаа: December 14-22, 2018

Тэтгэлэг: Хагас тэтгэлэг

Байрлал: Fiji

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/miscellaneous/southern-hemisphere-medical-camp-2018-in-fiji?ref=browse_page

ОЮУТАН БОЛОН СУРАГЧИД ХАМРАГДАХ БОЛОМЖТОЙ УРАЛДААН

Хөтөлбөрийн нэр: APICS Case Competition for Students in 2018-19

Хугацаа: October 31, 2018

Тэтгэлэг: 5000$  мөнгөн шагнал, олон улсын байгууллагад дадлага хийх, менторын үйлчилгээ авах, сүлжээнд орж мэдээлэл авах зэрэг боломжуудыг олгоно.

Байрлал: Online

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк:  https://www.youthop.com/competitions/apics-case-competition-for-students-in-2018-19?ref=browse_page

ОЛОН УЛСЫН ХИВСНЫ ДИЗАЙНЫ УРАЛДААН

Хөтөлбөрийн нэр: CarpetVista Design Competition 2018

Хугацаа: October 31, 2018

Тэтгэлэг: 1st Prize: 1,977 € + 989 € Carpet credits + your own design in production

2nd Prize: 989 € + 989 € Carpet credits

3rd Prize: 494 € + 989 € Carpet credits

4-10: 297 € + 989 € Carpet credits

Байрлал: Online

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/competitions/carpetvista-design-competition-2018?ref=browse_page

ГЭРЭЛ ЗУРГИЙН УРАЛДААН

Хөтөлбөрийн нэр: The bi-annual Allard Prize Photography Competition 2019

Хугацаа: November 1, 2018

Тэтгэлэг:  $1,000

Байрлал: Online

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/competitions/the-bi-annual-allard-prize-photography-competition-2019?ref=browse_page

БОЛОВСРОЛЫН ЧИГЛЭЛИЙН СУДАЛГААНД ТЭТГЭЛЭГ ОЛГОХ

Хөтөлбөрийн нэр: Spencer Small Research Grants 2018

Хугацаа: November 2, 2018

Тэтгэлэг:  $50,000

Байрлал: Online

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/competitions/grants/spencer-small-research-grants-2018?ref=browse_page

#Scholarship