BTS хамтлагийн гишүүдийн MBTI нь юу вэ?


YOLO.mn | YOLO.MN
2024-03-14

 BTS хамтлагийн гишүүдийн ямар зан чанартай вэ? Тэдний  MBTI-ыг мэдэцгээе. 

Хамтлагийн ахлагч RM 

Жин, Жонгүг – INTP  

Жимин – ESTP 

J-Hope – INFJ   

SUGA - ISTP  

Kim Taehyung (V) – INFP 

 

 

 

#нийтлэл