2021 оны Элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулах төвүүдийн БАЙРШИЛ


Улаанбаатар хот дахь "Элсэлтийн ерөнхий шалгалт"-ын төвүүдийн байршлын мэдээллийг хүргэж байна.

Эх сурвалж: БҮТ

#Боловсрол #ЭЕШ #Байршил