ЭЕШ: Шалгалт өгөхөөр ирэхдээ ЗАЙЛШГҮЙ бүрдүүлэх бичиг баримт


Миау | YOLO.MN
2021-06-14

2021 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг долдугаар сарын 01-04-ний өдрүүдэд зохион байгуулахаар болсон.

ЭЕШ-аас өмнө шалгуулагчид Монгол хэл бичгийн шалгалтад хамрагдах ёстой байдаг. Гэвч 2021 оны тавдугаар сарын 12-ны өдрийн засгийн газрын хуралдаанаар энэ шалгалтыг цуцлах шийдвэр гаргасан билээ. 

Шалгуулагчид шалгалт өгөхөөр ирэхдээ дараах материалыг заавал бүрдүүлэх шаардлагатай. Үүнд:  

1. Иргэний үнэмлэх болон түүнтэй адилтгах баримт бичиг

2. Бүртгэлийн хуудас

3. Суудлын хуваарь 

4. Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх, түүнээс дээш боловсрол эзэмшснийг гэрчлэх баримт бичиг

Эх сурвалж: Боловсролын Үнэлгээний Төв

#Боловсрол #ЭЕШ #Шалгалт #Бүрдүүлэх материал