Монгол хэлний хичээлээр ЭЕШ өгвөл ямар мэргэжил эзэмших боломжтой вэ?


Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын цахим бүртгэл эхэлсэнтэй холбогдуулан монгол хэлний хичээлээр шалгалт өгөхөөр бэлдэж буй суралцагчдад уг шалгалтыг өгснөөр цаашид ямар чиглэлээр суралцах боломжтой талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

МОНГОЛ ХЭЛ – 100 ХУВЬ

- Багш – монгол хэл, уран зохиолын боловсрол

- Багш - сургуулийн өмнөх насны боловсрол

- Хэл, уран зохиол

- Хэл шинжлэл

МОНГОЛ ХЭЛ, МАТЕМАТИК

- Бага ангийн багш

МОНГОЛ ХЭЛ, НИЙГМИЙН УХААН

- Сэтгүүл зүй

- Архив судлал

- Сэтгэл судлал

- Нийгмийн ажил

- Боловсрол судлал

- Багш – насан туршийн боловсрол

- Багш – тусгай хэрэгцээт боловсрол

МОНГОЛ ХЭЛ, УР ЧАДВАР

- Багш – урлагийн боловсрол

- Компьютер график дизайн

- Хувцас дизайн

- Спортын дасгалжуулагч

- Багш – биеийн тамирын боловсрол

МОНГОЛ ХЭЛ, АНГЛИ ХЭЛ, НИЙГМИЙН УХААН

- Гадаад хэлний орчуулга

- Сэтгүүл зүй – гадаад хэлний орчуулга

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРАЛЦАХ БОЛОМЖТОЙ ИХ СУРГУУЛИУД:

Ингээд үргэлжлүүлэн монгол хэлний чиглэлээр суралцах боломжтой Монголын зарим их сургуулиудын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

1. МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ:

- Сэтгүүл зүй

- Сэтгэл судлал

- Нийгмийн ажил

- Хэл, уран зохиол

- Хэл шинжлэл

МУИС-ийн бакалаврын үндсэн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдтэй танилцах бол ЭНД дарна уу.

2. МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛЬ:

 

 

- Багш - сургуулийн өмнөх насны боловсрол

- Бага ангийн багш

- Багш – монгол хэл, уран зохиолын боловсрол

- Хэл, уран зохиол

- Хэл шинжлэл

- Сэтгүүл зүй

- Архив судлал

- Сэтгэл судлал

- Нийгмийн ажил

- Боловсрол судлал

- Багш – насан туршийн боловсрол

- Багш – тусгай хэрэгцээт боловсрол

- Багш – урлагийн боловсрол

- Компьютер график дизайн

- Хувцас дизайн

- Спортын дасгалжуулагч

- Багш – биеийн тамирын боловсрол

МУБИС-ийн бакалаврын үндсэн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдтэй танилцах бол ЭНД дарна уу.

3. ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ ИХ СУРГУУЛЬ:

- Гадаад хэлний орчуулга

- Сэтгүүл зүй – гадаад хэлний орчуулга

- Сэтгүүл зүй

ХУИС-ийн бакалаврын үндсэн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдтэй танилцах бол ЭНД дарна уу.

#Боловсрол #ЭЕШ #Монгол хэл