Физикийн хичээлээр ЭЕШ өгвөл ямар мэргэжил эзэмших боломжтой вэ?


Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын цахим бүртгэл эхэлсэнтэй холбогдуулан физикийн хичээлээр шалгалт өгөхөөр бэлдэж буй суралцагчдад уг шалгалтыг өгснөөр цаашид ямар чиглэлээр суралцах боломжтой талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

ФИЗИК – 100 ХУВЬ

- Багш – байгалийн ухааны боловсрол

- Физикийн багш

- Физик

ФИЗИК, МАТЕМАТИК

- Геофизик

- Физик

- Хэрэглээний физик

- Электрон системийн автоматжуулалт

- Мэдээллийн сүлжээ

- Үйлдвэрлэлийн технологи

- Геодези

- Гидрогеологи

- Геологи

- Газрын тосны инженер

- Хүнсний биотехнологи

- Хүнсний микро биологи

- Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмж

- Шим тэжээл судлал

- Үйлдвэрлэлийн экологийн инженер

- Хаягдал боловсруулах технологи

- Механик инженер

- Машин үйлдвэрлэлийн технологи

- Электроник

- Электрон систем, автоматжуулалт

- Сэргээгдэх эрчим хүч

- Нүүрс, газрын тосны боловсруулалтын технологи

- Арьс, шир, нэхмэл боловсруулалт

- Цахилгаан хангамж

- Утасгүй сүлжээ

- Холбооны сүлжээ

- Инженер геологи

- Уул уурхайн ашиглалтын технологи

ФИЗИК, МАТЕМАТИК, ХИМИ

- Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл

- Цөмийн инженерчлэл

- Цаг уур

- Ус судлал

ФИЗИК, МАТЕМАТИК, АНГЛИ ХЭЛ

- Хэрэглээний физик

- Хүнсний инженерчлэл

- Гидромеханик

- Хөдөө аж ахуйн инженер

- Цахилгаан хангамж

- Механик инженер

- Барилгын инженер

- Инженер багш

- Мэдээллийн систем

- Металлурги, металлын технологи

ФИЗИКИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР СУРАЛЦАХ БОЛОМЖТОЙ ИХ СУРГУУЛИУД:

Ингээд үргэлжлүүлэн физикийн чиглэлээр суралцах боломжтой Монголын зарим их сургуулиудын талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

1. МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ:

- Геологи

- Геофизик

- Физик

- Багш – байгалийн ухааны боловсрол

- Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл

- Цөмийн инженерчлэл

- Электроник

- Цаг уур

- Ус судлал

МУИС-ийн бакалаврын үндсэн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдтэй танилцах бол ЭНД дарна уу.

2. МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛЬ:

- Багш – байгалийн ухааны боловсрол

- Физикийн багш

МУБИС-ийн бакалаврын үндсэн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдтэй танилцах бол ЭНД дарна уу.

3. ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ:

- Геофизик

- Электрон системийн автоматжуулалт

- Мэдээллийн сүлжээ

- Үйлдвэрлэлийн технологи

- Геодези

- Гидрогеологи

- Геологи

- Газрын тосны инженер

- Хүнсний биотехнологи

- Хүнсний микро биологи

- Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмж

- Шим тэжээл судлал

- Үйлдвэрлэлийн экологийн инженер

- Хаягдал боловсруулах технологи

- Механик инженер

- Машин үйлдвэрлэлийн технологи

- Электроник

- Электрон систем, автоматжуулалт

- Сэргээгдэх эрчим хүч

- Нүүрс, газрын тосны боловсруулалтын технологи

- Арьс, шир, нэхмэл боловсруулалт

- Цахилгаан хангамж

- Утасгүй сүлжээ

- Холбооны сүлжээ

- Инженер геологи

- Уул уурхайн ашиглалтын технологи

ШУТИС-ийн бакалаврын үндсэн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдтэй танилцах бол ЭНД дарна уу.

4. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛЬ:

- Хэрэглээний физик

- Хүнсний инженерчлэл

- Гидромеханик

- Хөдөө аж ахуйн инженер

- Цахилгаан хангамж

- Механик инженер

- Барилгын инженер

- Инженер багш

- Мэдээллийн систем

- Металлурги, металлын технологи

ХААИС-ийн бакалаврын үндсэн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдтэй танилцах бол ЭНД дарна уу.

#Боловсрол #ЭЕШ #Физик