Математикийн хичээлээр ЭЕШ өгвөл ямар мэргэжил эзэмших боломжтой вэ?


Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл эхэлсэнтэй холбогдуулан математикийн хичээлээр шалгалт өгөхөөр бэлдэж буй суралцагчдад уг шалгалтыг өгснөөр ямар чиглэлээр суралцах боломжтой талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

1. МАТЕМАТИК – 100 ХУВЬ

- Багш – математикийн боловсрол

- Багш – мэдээлэл зүйн боловсрол

- Хэрэглээний математик

- Хөдөө аж ахуйн бизнесийн эдийн засаг

- Банк, санхүү

2. МАТЕМАТИК - 100 ХУВЬ, АНГЛИ ХЭЛ - 30 ХУВЬ

- Аялал жуулчлалын менежмент

- Банк, санхүү

- Даатгал

- Маркетинг

- Менежмент

- Нягтлан бодох бүртгэл

- Худалдаа

- Зочлох үйлчилгээ

- Бизнесийн удирдлага

- Эдийн засаг

3. МАТЕМАТИК, АНГЛИ ХЭЛ 

- Компьютерийн сүлжээ

- Компьютерийн ухаан

- Мэдээллийн систем

- Мэдээллийн технологи

- Програм хангамж

- Статистик

- Сүлжээний технологи

- Хилийн алба

- Хүний нөөцийн менежмент

- Харилцаа холбооны менежмент

- Нийтийн удирдлага

2. МАТЕМАТИК - 100 ХУВЬ, БИОЛОГИ - 30 ХУВЬ

- Биологийн нөөцийн менежмент

- Биохими

- Биотехнологи

- Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал

- Байгаль орчныг хамгаалах технологи

- Био – инженерчлэл

5. МАТЕМАТИК, ГАЗАРЗҮЙ

- Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт

- Аялал жуулчлал

- Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт

- Экологи

- Ойн аж ахуй

5. МАТЕМАТИК, ФИЗИК

- Геофизик

- Физик

- Мэдээллийн сүлжээ

- Үйлдвэрлэлийн технологи

- Геодези

- Гидрогеологи

- Геологи

- Газрын тосны инженер

- Хүнсний биотехнологи

- Хүнсний микро биологи

- Шим тэжээл судлал

- Үйлдвэрлэлийн экологийн инженер

- Хаягдал боловсруулах технологи

- Механик инженер

- Машин үйлдвэрлэлийн технологи

- Электроник

- Электрон систем, автоматжуулалт

- Сэргээгдэх эрчим хүч

- Нүүрс, газрын тосны боловсруулалтын технологи

- Арьс, шир, нэхмэл боловсруулалт

- Цахилгаан хангамж

- Эрүүл мэндийн мэдээлэл зүйч

7. МАТЕМАТИК, ХИМИ, ФИЗИК

- Хими

- Химийн инженерчлэл

- Хэрэглээний хими

- Материал судлал

- Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл

- Сэргээгдэх эрчим хүч

- Уур амьсгал судлал

- Ус судлал

- Хүрээлэн буй орчин судлал

- Хүрээлэн буй орчны инженер

- Цаг уур

- Цөмийн инженерчлэл

- Электроник

8. МАТЕМАТИК, ХИМИ, БИОЛОГИ

- Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хими, технологи

- Байгаль орчны нөхөн сэргээлт

- Ургамлын нөөц био үйлдвэрлэл

- Хөдөө аж ахуйн холбогдолтой мэргэжлүүд

- Малын их эмч

9. МАТЕМАТИК, НИЙГМИЙН УХААН

- Эдийн засаг

- Улс төр судлал

- Эрх зүй

- Онцгой байдал, гамшгаас хамгаалах алба

10. МАТЕМАТИК, ХАР ЗУРАГ

- Хувцасны дизайн

- Дизайнер

- Үйлдвэрлэлийн дизайн

- Компьютерийн график дизайн

- Архитектур

- Барилгын инженер

- Механик инженер

МАТЕМАТИКИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР СУРАЛЦАХ БОЛОМЖТОЙ ИХ СУРГУУЛИУД:

Ингээд үргэлжлүүлэн математикийн чиглэлээр суралцах боломжтой Монголын зарим их сургуулиудын талаарх мэдээллийг хүргэж байна. 

1. МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ:

- Багш – математикийн боловсрол

- Хэрэглээний математик

- Аялал жуулчлалын менежмент

- Банк, санхүү

- Даатгал

- Маркетинг

- Менежмент

- Нягтлан бодох бүртгэл

- Худалдаа

- Эдийн засаг

- Компьютерийн сүлжээ

- Компьютерийн ухаан

- Мэдээллийн систем

- Мэдээллийн технологи

- Програм хангамж

- Статистик

- Биологийн нөөцийн менежмент

- Биохими

- Биотехнологи

- Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал

- Байгаль орчныг хамгаалах технологи

- Био – инженерчлэл

- Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт

- Аялал жуулчлал

- Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт

- Экологи

- Ойн аж ахуй

- Геофизик

- Физик

- Геологи

- Хими

- Химийн инженерчлэл

- Хэрэглээний хими

- Материал судлал

- Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл

- Сэргээгдэх эрчим хүч

- Уур амьсгал судлал

- Ус судлал

- Хүрээлэн буй орчин судлал

- Хүрээлэн буй орчны инженер

- Цаг уур

- Цөмийн инженерчлэл

- Электроник

- Улс төр судлал

- Эрх зүй

МУИС-ийн бакалаврын үндсэн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдтэй танилцах бол ЭНД дарна уу.

2. ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ:

- Мэдээллийн технологи, програм хангамжтай холбоотой мэргэжлүүд
- Үйлдвэрлэлийн экологийн инженер

- Хаягдал боловсруулах технологи

- Механик инженер

- Машин үйлдвэрлэлийн технологи

- Электроник

- Электрон систем, автоматжуулалт

- Сэргээгдэх эрчим хүч

- Нүүрс, газрын тосны боловсруулалтын технологи

- Арьс, шир, нэхмэл боловсруулалт

- Цахилгаан хангамж

- Газрын тосны инженер

- Үйлдвэрлэлийн экологийн инженер

- Хүний нөөцийн менежмент

- Харилцаа холбооны менежмент

- Нийтийн удирдлага

- Үйлдвэрлэлийн дизайн

- Компьютерийн график дизайн

- Архитектур

- Барилгын инженер

- Механик инженер

ШУТИС-ийн бакалаврын үндсэн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдтэй танилцах бол ЭНД дарна уу.

3. МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛЬ:

- Багш – математикийн боловсрол

- Багш – мэдээлэл зүйн боловсрол

МУБИС-ийн бакалаврын үндсэн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдтэй танилцах бол ЭНД дарна уу.

4. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛЬ:

- Хөдөө аж ахуйн бизнесийн эдийн засаг

- Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хими, технологи

- Байгаль орчны нөхөн сэргээлт

- Ургамлын нөөц био үйлдвэрлэл

- Малын их эмч

- Хөдөө аж ахуйн холбогдолтой мэргэжлүүд

ХААИС-ийн бакалаврын үндсэн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдтэй танилцах бол ЭНД дарна уу.

5. ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛЬ:

- Хилийн алба

- Онцгой байдал, гамшгаас хамгаалах алба

ХСИС-ийн бакалаврын үндсэн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдтэй танилцах бол ЭНД дарна уу.

6. САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

- Аялал жуулчлалын менежмент

- Банк, санхүү

- Маркетинг

- Нягтлан бодох бүртгэл

- Худалдаа

- Зочлох үйлчилгээ

- Бизнесийн удирдлага

- Эдийн засаг

- Мэдээллийн систем

- Эрх зүй

СЭЗИС-ийн бакалаврын үндсэн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдтэй танилцах бол ЭНД дарна уу.

#Боловсрол #ЭЕШ #Математик