ВИДЕО: ЭЕШ өгөх төгсөгчдөд өгөх зөвлөмж


YOLO.mn | YOLO.MN
2019-05-22

ЭЕШ өгөх сурагчдын хувьд урт хугацааны турш маш сайн бэлдсэн ч зарим нэг бэлтгэлгүй байдлаас болж, үйлдлийн алдаа гаргаж урт хугацааны хөдөлмөрөө талаар болгох тохиолдол бий. 
Тэгвэл төгсөгчдийн гаргадаг зонхилох алдаа болоод, бэлтгэлээ хэрхэн хангах ёстой талаарх зөвлөмж мэдээллийг хүргэж байна.

  • Хариултын хуудас бөглөхдөө тоот мөр алгасан зөрүүлэхгүй байх
  • Сэтгэл зүйгээ бэлдэн тайван, хянамгай байх
  • Шалгалтын өмнө тохиромжтой хоол хүнс хэрэглэх
  • Их хэмжээний шингэн уухгүй байх
  • Өмнөх өдөр нь сайн унтаж амрах
  • Биедээ тохиромжтой, анги тасалгааны хэмд тохируулан хувцаслах

Эх сурвалж: БСШУСЯ

#ЭЕШ2019, #ЭЕШ