#YouthOpMongolia: 1-р сард зарлагдаж буй тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд


YOLO.mn | YOLO.MN
2019-01-12

Монголын залуучууд оролцох боломжтой олон улсын тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийг "Youth Opportunities Mongolia" та бүхэнд хүргэж байна. 

Хөтөлбөрийн нэр: Young Scientists Summer Program (YSSP) for Young Researchers 2019

Хугацаа: January 11, 2019

Тэтгэлэг: Young Scientists Summer Program хамрагдах эрх

Байрлал: Austria

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэд оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/exchange-programs/young-scientists-summer-program-2019?ref=browse_page

Хөтөлбөрийн нэр: 2019 Illustration Competition

Хугацаа: January 11, 2019

Тэтгэлэг:  Олон улсын батламж

Байрлал: Онлайн

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэд оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/competitions/2019-illustration-competition?ref=browse_page

Хөтөлбөрийн нэр: Олон улсын оюутнуудад зориулсан  Eiffel Excellence Scholarship 2019-2020

Хугацаа: January 11, 2019

Тэтгэлэг: Нэг жилийн бүтэн тэтгэлэг

Байрлал: France

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэд оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/scholarships/eiffel-excellence-scholarship-2019-2020-in-france-for-international-students?ref=browse_page

Хөтөлбөрийн нэр: Scholarship 2019-20 at The University of Oxford

Хугацаа: January 11, 2019

Тэтгэлэг: Бүтэн тэтгэлэг

Байрлал: Oxford

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэд оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/scholarships/fully-funded-skoll-scholarship-2019-20-at-the-university-of-oxford?ref=browse_page

Хөтөлбөрийн нэр: The Annual Calibre Essay Prize 2019 by Australian Book Review

Хугацаа: January 14, 2019

Тэтгэлэг: Мөнгөн шагнал батламж

Байрлал: Онлайн

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэд оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/competitions/the-annual-calibre-essay-prize-2019-by-australian-book-review?ref=browse_page

Хөтөлбөрийн нэр: Allard Prize for International Integrity 2019 in Canada

Хугацаа: January 15, 2019

Тэтгэлэг: $100,000 шагнал

Байрлал:        Canada

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэд оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/competitions/awards/allard-prize-for-international-integrity-2019?ref=browse_page

Хөтөлбөрийн нэр: Colorado Prize for Poetry 2019

Хугацаа: January 15, 2019

Тэтгэлэг: Мөнгөн шагнал батламж

Байрлал: Онлайн

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэд оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/competitions/colorado-prize-for-poetry-2019?ref=browse_page

Хөтөлбөрийн нэр: APWLD Feminist Development Justice Media Fellowship 2019 in Thailand

Хугацаа: January 15, 2019

Тэтгэлэг: 1000 доллар тэтгэлэг

Байрлал: Thailand

Оролцох боломжтой улс: Candidates from Cambodia, Fiji, Kyrgyzstan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam and Vanuatu

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/fellowships/apwld-feminist-development-justice-media-fellowship-2019-in-thailand?ref=browse_page

Хөтөлбөрийн нэр: AAAS Mass Media Science Engineering Fellows program 2019 in USA

Хугацаа: January 15, 2019

Тэтгэлэг: Замын зардал болон стипент

Байрлал: United States

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэд оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/fellowships/aaas-mass-media-science-engineering-fellows-program-2019-in-usa?ref=browse_page

Хөтөлбөрийн нэр: United Nations International joint MSc program in Germany 2019

Хугацаа: January 15, 2019

Тэтгэлэг: Бүтэн тэтгэлэг

Байрлал: Germany

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэд оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/miscellaneous/international-joint-msc-programme-geography-of-environmental-risks-and-human-security-in-united-nations-university?ref=browse_page

Хөтөлбөрийн нэр: Zhengzhou University (ZZU), China Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит тэтгэлэг

Хугацаа: January 15, 2019

Тэтгэлэг: Бүтэн тэтгэлэг

Байрлал: China

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэд оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/scholarships/president-scholarship-2019-at-zhengzhou-university?ref=browse_page

Хөтөлбөрийн нэр: 2019 WISE Awards

Хугацаа: January 15, 2019

Тэтгэлэг: 20,000 доллар шагнал

Байрлал: Qatar

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэд оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/competitions/awards/2019-wise-awards?ref=browse_page

Хөтөлбөрийн нэр: Hungaricum Scholarship Programme 2019-2020

Хугацаа: January 15, 2019

Тэтгэлэг: Бүтэн тэтгэлэг, стипент

Байрлал: Hungary

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэд оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/scholarships/stipendium-hungaricum-scholarship-programme-2019-2020?ref=browse_page

Хөтөлбөрийн нэр: UNDP Internship 2019 in Thailand

Хугацаа: January 15, 2019

Тэтгэлэг: Цалинтай дадлага

Байрлал: Thailand

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэд оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/internships/undp-internship-2019-in-thailand-private-sector-partnerships?ref=browse_page

Хөтөлбөрийн нэр: Олон улсын оюутнуудад зориулсан Chalmers IPOET Scholarships 2019

Хугацаа: January 15, 2019

Тэтгэлэг: 2 жилийн 75 хувийн тэтгэлэг

Байрлал: Sweden

Оролцох боломжтой улс: Европын холбооноос бусад улс

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/scholarships/post-graduate/chalmers-ipoet-scholarships-2019?ref=browse_page

Хөтөлбөрийн нэр: World Bank IFC Summer MBA Internship Program 2019 in USA (Paid)

Хугацаа: January 15, 2019

Тэтгэлэг: Цалинтай дадлага

Байрлал: United States

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэд оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/internships/world-bank-ifc-summer-mba-internship-program-2019?ref=browse_page

Хөтөлбөрийн нэр: Women Deliver 2019 Conference Media Scholarship Program

Хугацаа: January 16, 2019

Тэтгэлэг: Бүтэн зардал даах

Байрлал: Canada

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэд оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/scholarships/women-deliver-2019-conference-media-scholarship-program?ref=browse_page

Хөтөлбөрийн нэр: Terra Summer Residency Fellowships 2019 in France

Хугацаа: January 16, 2019

Тэтгэлэг: 5000 доллар тэтгэлэг стипент

Байрлал: France

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэд оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/fellowships/terra-summer-residency-fellowships-2019-in-france?ref=browse_page

Хөтөлбөрийн нэр: Global Health Corps Paid Fellowship 2019-2020

Хугацаа: January 16, 2019

Тэтгэлэг: Стипент, даатгал, байр хоол

Байрлал: African Countries, United States

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэд оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/fellowships/global-health-corps-fellowship-2019-2020?ref=browse_page

Хөтөлбөрийн нэр: TechWomen 2019 – Fully Funded Exchange Program in USA

Хугацаа: January 16, 2019

Тэтгэлэг: Бүтэн тэтгэлэг

Байрлал: United States

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэд оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/exchange-programs/2019-techwomen-emerging-leader?ref=browse_page

Хөтөлбөрийн нэр: UN Trust Fund’s Grant 2018 to End Violence Against Women

Хугацаа: January 18, 2019

Тэтгэлэг: 3 жилийн тэтгэлэгт санхүүжилт

Байрлал: Онлайн

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэд оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/competitions/grants/un-trust-funds-grant-2018-to-end-violence-against-women?ref=browse_page

Хөтөлбөрийн нэр: Google Internship: Software Engineering Intern, Research, 2019

Хугацаа: January 18, 2019

Тэтгэлэг: Тэтгэлэг

Байрлал: Ghana

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэд оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/internships/google-internship-software-engineering-intern-research-2019?ref=browse_page

Хөтөлбөрийн нэр: John Innes Centre 2019 Undergraduate Summer School Programme in UK

Хугацаа: January 18, 2019

Тэтгэлэг: Бүтэн тэтгэлэг, стипент

Байрлал: United Kingdom

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэд оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/scholarships/seasonal/2019-undergraduate-summer-school-programme-in-uk?ref=browse_page

Хөтөлбөрийн нэр: Wamda X Entrepreneurial Grants 2019 in UAE

Хугацаа: January 20, 2019

Тэтгэлэг: Тэтгэлгийн санхүүжилт

Байрлал: Dubai, UAE.

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэд оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/competitions/grants/wamda-x-entrepreneurial-grants-2019-in-uae?ref=browse_page

 

 

#Scholarship