#YouthOpMongolia: 11-р сард зарлагдаж буй тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд


YOLO.mn | YOLO.MN
2018-11-23

Монголын залуучууд оролцох боломжтой олон улсын тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийг "Youth Opportunities Mongolia" та бүхэнд хүргэж байна. 

1. Хөтөлбөрийн нэр: Artistic Research Residency Program 2019-2020 in France

Хугацаа: November 21, 2018

Тэтгэлэг: September 2019 to December 2020 тэтгэлэгтэй байрших

Байрлал: France

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/fellowships/artistic-research-residency-program-2019-2020-in-france?ref=browse_page

2. Хөтөлбөрийн нэр: International Training Fellowships 2018-19

Хугацаа: November 22, 2018

Тэтгэлэг:   Сургалтын төлбөр, цалин, визний зардал олгогдоно

Байрлал: United Kingdom

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/fellowships/wellcome-international-training-fellowships-2018-19?ref=browse_page

3. Хөтөлбөрийн нэр: GIST Tech-I Competition 2019 – Showcase in Bahrain

Хугацаа: November 23, 2018

Тэтгэлэг: Үйл ажиллагаанд оролцох бүтэн тэтгэлэг

Байрлал: Bahrain

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/competitions/the-2019-gist-tech-i-competition?ref=browse_page

4. Хөтөлбөрийн нэр: Research Fellowships 2019-20 at The Warburg Institute, University of London

Хугацаа: November 23, 2018

Тэтгэлэг: Судалгааны 9 сарын бүтэн цалин

Байрлал: London

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/fellowships/research-fellowships-2019-20-at-university-of-london?ref=browse_page

5. Хөтөлбөрийн нэр: UNESCO WHV 2018 – Let’s Heritage at Historic City of Ahmedabad, India

Хугацаа: November 25, 2018

Тэтгэлэг: Хагас тэтгэлэг

Байрлал: India

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/exchange-programs/unesco-whv-2018-lets-heritage-at-historic-city-of-ahmedabad-india?ref=browse_page

6. Хөтөлбөрийн нэр: UzSWLU Model United Nations Conference 2018 in Uzbekistan

Хугацаа: December 14 - 16, 2018

Тэтгэлэг: Онгоцны билетээс бусад бүх зардал

Байрлал: Uzbekistan

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/conferences/uzswlu-model-united-nations-conference-2018?ref=browse_page

7. Хөтөлбөрийн нэр: 7th ASEF Rectors’ Conference and Students’ Forum (ARC7) in Romania

Хугацаа: November 29, 2018

Тэтгэлэг: Бүтэн тэтгэлэг

Байрлал: Romania

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/conferences/fully-funded-7th-asef-rectors-conference-and-students-forum-arc7-in-romania?ref=browse_page

8. Хөтөлбөрийн нэр: Council of Europe Volunteer 2018 at Amnesty International in London

Хугацаа: November 29, 2018

Тэтгэлэг: Замын зардал болон өдөр тутмын зардлыг гаргана 

Байрлал: United Kingdom

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/miscellaneous/council-of-europe-volunteer-2018-at-amnesty-international-in-london?ref=browse_page

9. Хөтөлбөрийн нэр: CoreNet Academic Challenge 2018-19

Хугацаа: November 30, 2018

Тэтгэлэг: Замын зардал болон 5000$ хожих боломжтой

Байрлал: Hong Kong

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/competitions/corenet-academic-challenge-2018-19?ref=browse_page

10. Хөтөлбөрийн нэр: Lester B. Pearson International Scholarships 2018-19 in University of Toronto

Хугацаа: November 30, 2018

Тэтгэлэг: Бүтэн тэтгэлэг

Байрлал: Canada

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/scholarships/lester-b-pearson-international-scholarships-2018-19-in-university-of-toronto-fully-funded?ref=browse_page

11.  Хөтөлбөрийн нэр: Call for Papers: KALĀKALPA Journal of Arts, Indira Gandhi National Centre for the Arts

Хугацаа: November 30, 2018

Тэтгэлэг: Хагас тэтгэлэг

Байрлал: Онлайн

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/miscellaneous/call-for-papers-kalakalpa-journal-of-arts-indira-gandhi-national-centre-for-the-arts?ref=browse_page

12. Хөтөлбөрийн нэр: Mozilla Open Leader 2019

Хугацаа: November 30, 2018

Тэтгэлэг: Онлайн ментор, мэдээллийн эх үүсвэртэй болох боломж

Байрлал: Онлайн

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/miscellaneous/mozilla-open-leader-2019?ref=browse_page

13. Хөтөлбөрийн нэр: Smithsonian Photo Contest 2018

Хугацаа: November 30, 2018

Тэтгэлэг: Grand Prize winner: $2,500

Category winner: $500

Readers’ Choice winner: $500

Байрлал: Онлайн

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/competitions/smithsonian-photo-contest-2018?ref=browse_page

14. Хөтөлбөрийн нэр: ICT for Mountain Development Award 2018

Хугацаа: November 30, 2018

Тэтгэлэг: Нэр дэвшиж шагнуулах

Байрлал: Nepal

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/competitions/awards/ict-for-mountain-development-award-2018?ref=browse_page

15. Хөтөлбөрийн нэр: Phystech.International Competition 2018 at Moscow Institute of Physics and Technology

Хугацаа: November 30, 2018

Тэтгэлэг: Сургалтын тэтгэлэг

Байрлал: Онлайн

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/competitions/phystech-international-competition-2018?ref=browse_page

16. Хөтөлбөрийн нэр: UNESCO/Japan Young Researchers’ Fellowships Programme 2018

Хугацаа: November 30, 2018

Тэтгэлэг: Бүтэн тэтгэлэг

Байрлал: Japan

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк:  https://www.youthop.com/fellowships/fully-funded-unesco-japan-young-researchers-fellowships-programme-2018?ref=browse_page

17. Хөтөлбөрийн нэр: BRAC Social Innovation Fellowship 2019

Хугацаа: November 30, 2018

Тэтгэлэг: Байр хоол, сарын хэрэглээний тэтгэмж, онгоцны тийз, визний зардал

Байрлал: Asia, Africa

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/fellowships/brac-social-innovation-fellowship-2019?ref=browse_page

18. Хөтөлбөрийн нэр: Reuters Journalism Training Program 2019 in London, UK

Хугацаа: November 30, 2018

Тэтгэлэг: Цалин

Байрлал: United Kingdom

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/workshops/reuters-journalism-training-program-2019?ref=browse_page

19. Хөтөлбөрийн нэр: Fully Funded PhD Scholarships at University of Colorado Boulder 2019

Хугацаа: December 1, 2018

Тэтгэлэг: Бүтэн тэтгэлэг

Байрлал: United States

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/scholarships/post-graduate/fully-funded-phd-scholarships-at-university-of-colorado-boulder?ref=browse_page

20. Хөтөлбөрийн нэр: Didi Global Leadership Development Program 2019

Хугацаа: December 1, 2018

Тэтгэлэг: Менторын үйлчилгээ

Байрлал: Онлайн

Оролцох боломжтой улс: Бүх улсын иргэн оролцох боломжтой

Хамрагдах линк: https://www.youthop.com/miscellaneous/didi-global-leadership-development-program-2019?ref=browse_page

 

#YouthOpMongolia