“Ногоон Төсөл” уралдаан зарлалаа


О.Номуншүр | YOLO.MN
2018-11-10

2019 онд байгаль орчныг хамгаалах, ногоон хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн бодитой үр дүн гаргах шинэлэг технологид суурилсан, шинэ санаачилга дэвшүүлсэн төслийн сонгон шалгаруулалтад байгууллага, хувь хүн, ТББ, сошиал энтрепренерүүд оролцох боломжтой төслийн уралдаан зарлажээ.

Төслийг Хаан Банк сангаас энэхүү төслийг санхүүжүүлэх бөгөөд НҮБ-ын “Даян дэлхийн гэрээ”-нд Хаан банк сайн дураар нэгдсэнээр тус гэрээний Монгол Улс дахь сүлжээний Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн байгууллагаар ажиллаж байна.

Төсөлд тавигдах шаардлага

 • 2019 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөтэй байх;
 • Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг тусгасан, олон нийтэд энэ тухай ойлголт өгсөн байх;
 • Sustainable буюу тогтвортой амьдралын хэв маягийг дэмжсэн, зорилтот бүлгийн зан төлөв, үзэл бодлыг өөрчлөх үр дүнтэй байх;
 • Тогтвортой хэрэглээг дэмжин, хүмүүст шинэлэг, өвөрмөц шийдэл санал болгосон байх;
 • Урт хугацаанд тогтвортой хэрэгжих нөхцөлийг бүрдүүлсэн, цаашид бие даан тогтвортой хэрэгжих боломжтой;
 • Төслийн үр дүн бодит хэмжигдэхүйц, хэрэгжүүлэх арга зүй тодорхой байх;

Төслийн агуулга

 1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн танилцуулга;
 2. Төслийн танилцуулга / тулгамдаж буй асуудал, зорилго, үндэслэл/;
 3. Шийдвэрлэх арга зам, хүрэх үр дүн;
 4. Төсөл хэрэгжүүлэх календарьчилсан төлөвлөгөө;
 5. Төслийн санхүүгийн төлөвлөгөө, нарийвчилсан задаргаа;
 6. Төслийн санал хүлээн авах

Төслийн саналыг төслийн агуулгын дагуу бүрдүүлж,  2018 оны 11-р сарын 30-ны өдрийн 18:00 цаг хүртэл foundation@khanbank.com  хаягаар ирүүлнэ. Цаасан материал хүлээж авахгүй.

Төслийг сонгон шалгаруулах

Зөвхөн бүрэн агуулгатай, зарласан хугацаанд багтаан ирүүлсэн шинэлэг төслүүдийг богино жагсаалтад оруулж, 2018 оны 12-р сард багтаан төслийн ялагчийг тодруулан ХААН Банкны www.khanbank.com  цахим хуудсаар зарлана.

#Grant