ЕБС-иудыг Halloween буюу "Сүнсний баяр" тэмдэглэхийг хориглолоо


YOLO.mn | YOLO.MN
2018-10-25

Эцэг эхээс ирүүлж буй удаа дараагийн гомдлын дагуу Ерөнхий боловсролын бодлогын газраас энэхүү шийдвэрийг гаргажээ.

#Halloween