ИНФОГРАФИK: МӨНГӨ гэж юу вэ?


Оюука | YOLO.MN
2018-01-09

-Санхүүгийн мэдлэг амьдрах ухааны хөтөч-


Мөнгө гэж юу вэ?

Мөнгө нь дараах шинжүүдийг өөртөө зайлшгүй агуулсан байх ёстой.

  • Бүх нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх
  • Залгамж шинж чанартай байх
  • Мөнгөний нийлүүлэлтийг төр зохицуулах
  • Тоологдохуйц, авч явахад хялбар
  • Нэг төрлийн байх

Мөнгө нь хөрвөх чадвараар хамгийн өндөрт тооцогддог. Хөрвөх чадвар гэдэг нь нөөц баялаг, үнэ цэнээ алдалгүйгээр өөр бусад хэлбэрт шилжих чадварыг хэлнэ.
 
Мөнгөний хэлбэрүүд:

  • Бэлэн мөнгө
  • Бэлэн бус мөнгө

Мөнгө гэдэг нь: Бараа үйлчилгээ эд баялгийн оронд төлбөр болгож авахыг бүх нийтээр хүлээн зөвшөөрч байгаа хэрэгсэл юм

“Мөнгөний шинж чанар юунд оршдог вэ? гэвэл мөнгө нь эд зүйл биш харин нийгмийн харилцаа болдогт оршдог”

                                                                                                                                                      K.Маркс

Дараах инфографикаас илүү ойлгомжтой, дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. wink

#Money #Finance #Knowledge