ЭЕШ: Хариултын ХУУДАСТАЙ ажиллах ЗААВАР


ЭЕШ арав гаруйнхан хоногийн дараа эхлэх гэж байна. Шалгалтын хариултын хуудастай хэрхэн ажиллах талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Хариултын хуудас гэдэг нь компьютерын программ ашиглан тусгай машинаар уншуулж дүгнэхэд зориулагдсан, технологийн нууцлал, тестийн хариултыг тэмдэглэх хэсэг бүхий тусгайлан бэлдсэн бичгийн цаасны хэмжээтэй хуудас юм.

Хариултын хуудсыг бөглөхдөө дараах зүйлсийг анхаараарай. Үүнд:

Сонгох хэлбэрийн хариулттай даалгаврыг гүйцэтгэн хариултыг тэмдэглэхдээ хариултын хуудасны 1-р хэсэг дэх даалгаврын дугаарын арын эгнээн дэх үсгэн тэмдэглэгээнд тохируулан зөвхөн нэг хариултыг сонгож заавар журмын дагуу будаарай.

Шалгуулагчдадаа амжилт хүсье. wink

Эх сурвалж: Боловсролын үнэлгээний төв

#School #Student #Exam #ЭЕШ