УЛСЫН ШАЛГАЛТ зохион байгуулах ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ зураглал


Улсын шалгалтад 2016-2017 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийн 5, 9, 12 дугаар анги төгсөгчид хамрагдана. Улсын шалгалт орон даяар Улаанбаатар хотын цагаар нэгэн зэрэг зохион байгуулах юм.

Боловсролын үнэлгээний төвөөс улсын шалгалтын хуваарийг эцэслэн гаргасныг хүргэж байна.

Шалгалтын хуваарь:

5 дугаар анги

Монгол хэл:                             2017 оны 05 дугаар сарын 22 өдөр 11 цагт

Математик:                              2017 оны 05 дугаар сарын 24 өдөр 11 цагт

Байгаль шинжлэл:                  2017 оны 05 дугаар сарын 26 өдөр 12 цагт


9 дүгээр анги

Монгол хэл:                             2017 оны 05 дугаар сарын 25 өдөр 11 цагт

Математик:                              2017 оны 05 дугаар сарын 26 өдөр 10 цагт

Байгалийн ухаан:                    2017 оны 05 дугаар сарын 29 өдөр 10 цагт

Нийгмийн ухаан:                     2017 оны 05 дугаар сарын 30 өдөр 10 цагт


12 дугаар анги

Монгол хэл:                              2017 оны 05 дугаар сарын 24 өдөр 10 цагт

Математик:                              2017 оны 05 дугаар сарын 25 өдөр 10 цагт

Сонгосон  агуулгын хичээл: 2017 оны 05 дугаар сарын 26 өдөр 11 цагт

Гадаад хэл:                               2017 оны 05 дугаар сарын 29 өдөр 11 цагт


Улсын шалгалт үргэлжлэх хугацаа:

            5 дугаар ангийн шалгалт бүр         60 минут

            9 дүгээр ангийн шалгалт бүр         80 минут

           12 дугаар ангийн шалгалт бүр       100 минут

 

#School #Student #Exam