Олон нийтийн зарчим

  • Yolo.mn сайт нь уншигчдын сэтгэгдэлд ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд Монгол улсын холбогдох төр, захиргааны байгууллагаас гаргасан хууль, дүрэм журамтай нийцэн ажиллана.
  • Уншигч таны үзэл бодол бусдын үзэл бодолтой нийцэхгүй байсан ч та бусад хэрэглэгч, уншигчдад хүндэтгэлтэй хандаж сэтгэгдэл бичихдээ дайрч доромжлохгүй, ёс бус үг хэрэглэхгүй байх.
  • Уншигч таны бичсэн сэтгэгдэл сөрөг зүйлд уриалан дуудсан, турхирсан өнгө аясыг агуулахгүй байх.
  • Yolo-Хүслийн жагсаалт буланд бусдыг гүжирдсэн, доромжилсон, гутаасан, турхирсан, арьс өнгө, нас хүйс, үндэс угсаа, шашин шүтлэг, гадаад үзэмж, амьдралын нөхцөл байдлаар нь ялгаварласан, нийгмийн сөрөг зүйлд уриалан дуудсан болон сурталчилгааны шинж чанартай зүйлийг нийтлэхгүй байх.
  • Дээрх зарчмуудыг аль нэгийг зөрчсөн тохиолдолд сэтгэгдэл болон хүслийн жагсаалтыг редакцийн зүгээс устгах эрхтэй.
  • Хэрэглэгч Yolo.mn сайтын Yolo-Дэлгүүр булангаас худалдан авалт хийх болон үйлчлүүлэхдээ Үйлчилгээний нөхцөл-ийг баримтална уу.