77 шалгуулагч хамгийн өндөр амжилт үзүүлж, 800 оноо авчээ


YOLO.mn | YOLO.MN
2024-07-09

2024 оны элсэлтийн шалгалт дууслаа. Энэ жил нийт 35939 шалгуулагч бүртгүүлж, хичээл тус бүрээр хамрагдсан шалгуулагчдын тоог нэгтгэж үзвэл. Үүнд:

  •  Англи хэл-21475
  •  Түүх-1358
  •  Хими-5902
  •  Газарзүй-1005
  •  Нийгэм судлал-19989

Эдгээр хичээлүүдийн хувьд нийт 77 шалгуулагчид хамгийн өндөр амжилт үзүүлж, 800 оноо авсан.

  • Англи хэлний хичээл дээр улсын хэмжээнд нийт 35 шалгуулагч 800 оноо авсан бөгөөд нийслэлийн Сүхбаатарын дүүргийн 11, Баянзүрх дүүргийн 4, Баянгол дүүргийн 3, бусад дүүргээс тус бүр 1 шалгуулагч, харин орон нутгаас Дархан-Уул аймгаас 3, Орхон аймгаас 2, Сүхбаатар, Өвөрхангай аймгаас тус бүр 1 шалгуулагч байна. Өмнөх оны төгсөгчдийн хувьд 3 шалгуулагч 800 оноо авчээ.
  •  Түүхийн хичээл дээр улсын хэмжээнд 1 шалгуулагч 800 оноо авсан ба Өвөрхангай аймгийн төгсөгч байна.
  •  Химийн хичээл дээр улсын хэмжээнд нийт 8 шалгуулагч 800 оноо авсан ба Сүхбаатар дүүргийн 4, Баянгол дүүргийн 1, Баянзүрх дүүргийн 1, Хөвсгөл аймгийн 1 шалгуулагч,
  •  Газарзүйн хичээл дээр улсын хэмжээнд 2 шалгуулагч 800 оноо авсан бөгөөд тэдгээр нь Хан-Уул дүүрэг, Увс аймгийн шалгуулагч,
  •  Нийгэм судлал хичээл дээр улсын хэмжээнд нийт 31 шалгуулагч 800 оноо авсан үзүүлэлтэй байна.

Баянгол, Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргүүд, мөн Архангай, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дорноговь, Дорнод, Завхан, Өвөрхангай, Өмнөговь, Увс, Хэнтий аймгуудаас тус бүр 1-4 шалгуулагч байна гэж БШУЯ-наас мэдээлэв.

#ЭЕШ #ЭЕШ оноо