Онгон эсэхийг тогтоох боломжгүй


YOLO.mn | YOLO.MN
2023-03-20

Охидын үзлэгээр охидыг бэлгийн хавьталд орж байсан эсэхийг шалгаж болно гэсэн буруу ойлголт бидэнд бий. Үнэн хэрэгтээ тийм зүйл байхгүй.
"Хэрэв онгон хальс нь цоорсон эсвэл урагдсан байвал тэр хүн бэлгийн хавьталд орж байсан гэсэн үг."

Буруу! Яагаад гэж үү? Одоо тайлбарлаад өгье.

Онгон хальс бол үтрээний амсрыг хэсэгчлэн хаасан нимгэн зөөлөн эд юм. Биений юм энэ хэсгээр дамжин гадагшилдаг тул үтрээний амсар угаас онгорхой хэсэгтэй байдаг. Мөн тухайн хүн бэлгийн хавьталд орж байгаагүй хэдий ч тампон хэрэглэснээр урагдсан тохиолдол ч бий. Аль эсвэл бүр угаас онгон хальсгүй төрсөн байж ч болно. Тиймээс хэн нэг хүнийг гаднаас нь хараад онгон эсэхийг мэдэх боломжгүй. Бичлэгээс дэлгэрэнгүй үзээрэй.

#UNFPAMongolia

https://amaze.org/

https://amaze.org/world-map/?mailinglist=Amaze%20Around%20the%20World%20(monthly)

 

#UNFPA