Хүүхдийн төлөө сангийн хөрөнгийг хэрхэн зарцуулах вэ?


YOLO.mn | YOLO.MN
2021-11-22

Хүүхдийн төлөө сангийн хөрөнгийг зарцуулах, түүнд хяналт тавих журамд:

3.1.1.Хүүхдэд зориулсан бүтээн байгуулалтыг санхүүжилтээр дэмжих.
3.1.2.Олон улс, тив, дэлхийн соёл, урлаг, спортын уралдаан тэмцээн, наадамд амжилт гаргасан хүүхдийг шагнаж урамшуулах.
3.1.3.Олон улс, тив, дэлхийн соёл, урлаг, спортын уралдаан тэмцээн, наадамд оролцох бэлтгэл хангаж байгаа болон оролцох болзол хангасан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд дэмжлэг үзүүлэх гэж заасан бөгөөд энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг цувралаар хүргэе.

Хүүхдийн төлөө сангийн хөрөнгийг зарцуулах, түүнд хяналт тавих журмын дэлгэрэнгүйг

https://legalinfo.mn/mn/detail/16230720844461

#Мэдээ #Хүүхдийн төлөө