Хими, Биологийн хичээлээр ЭЕШ өгвөл ямар мэргэжил эзэмших боломжтой вэ?


Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл эхэлсэнтэй холбогдуулан хими, биологийн хичээлээр шалгалт өгөхөөр бэлдэж буй суралцагчдад уг шалгалтуудыг өгснөөр ямар чиглэлээр суралцах боломжтой талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

ХИМИ – 100 ХУВЬ

- Багш – байгалийн ухааны боловсрол

- Химийн багш

- Хими

БИОЛОГИ – 100 ХУВЬ

- Багш – байгалийн ухааны боловсрол

- Биологийн багш

- Биологи

ХИМИ – 70 ХУВЬ, БИОЛОГИ- 30 ХУВЬ

- Хими

- Хими технологи

- Нефтийн хими

- Хүрээлэн буй орчны хими

- Хүнсний хими

- Эрдэс материалын хими

- Байгалийн нэгдлийн хими

- Нүүрсний хими

- Химийн багш

- Хэрэглээний хими

ХИМИ – 50 ХУВЬ, БИОЛОГИ – 50 ХУВЬ

- Хүний их эмч

- Шүдний их эмч

- Уламжлалт Анагаахын их эмч

- Зүү төөнө заслын их эмч

- Нүүр амны эрүүл ахуйч

- Уламжлалт Анагаахын засалч мэргэжилтэн

- Эм зүйч

- Нийгмийн эрүүл мэнд судлаач

- Био – Анагаах судлаач

- Хөдөлгөөн засалч

- Хөдөлмөр засалч

- Сувилагч

- Эх барихуй

- Эм найруулагч

- Ахуй засалч

- Эм зүйч

ХИМИ, БИОЛОГИ, МАТЕМАТИК

- Экологич

- Экологи байгаль хамгаалал

- Хөдөө аж ахуйн биотехнологи

- Малын их эмч

- Химийн инженерчлэл

- Мал зүйч

- Бараа түүхий эдийн технологи

- Таваар судлал

- Мах сүүний үйлдвэрлэлийн технологи

- ХАА бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн үнэлгээ

- Биологи – Агнуур зүйч

- Загас үржүүлэг, технологи

- Химийн технологи

- Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн менежер

- Морин спортын менежер

- Байгаль орчныг хамгаалах технологи

- Агрономи

- Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналт, үнэлгээ

- Хөрс судлал, агрохими

- Газар тариалангийн аж ахуй

- Ойн аж ахуй

- Хүнсний биотехнологи

- Хүнсний микробиологи

- Химийн инженерчлэл

- Органик бус бодисын химийн технологи

- Арьс шир боловсруулах үйлдвэрлэлийн химийн технологи

ХИМИ, БИОЛОГИ, ФИЗИК

- Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хими технологи

- Байгаль орчны, хяналт үнэлгээ

- Байгаль орчны нөхөн сэргээлт

- Ургамлын нөөц био үйлдвэрлэл

БИОЛОГИ, МАТЕМАТИК

- Биологийн нөөцийн менежмент

- Биохими

- Биотехнологи

- Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал

- Байгаль орчныг хамгаалах технологи

- Био – инженерчлэл

- Химийн багш

- Хэрэглээний хими

ХИМИ, БИОЛОГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР СУРАЛЦАХ БОЛОМЖТОЙ ИХ СУРГУУЛИУД:

Ингээд үргэлжлүүлэн хими, биологийн чиглэлээр суралцах боломжтой Монголын зарим их сургуулиудын талаарх мэдээллийг хүргэж байна. 

1. МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

- Биологийн нөөцийн менежмент

- Биохими

- Биотехнологи

- Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал

- Байгаль орчныг хамгаалах технологи

- Био – инженерчлэл

- Биохими

- Биотехнологи

- Биологийн багш

- Химийн багш

МУИС-ийн бакалаврын үндсэн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдтэй танилцах бол ЭНД дарна уу.

2. АНАГААХЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬ:

- Хүний их эмч

- Шүдний их эмч

- Уламжлалт Анагаахын их эмч

- Зүү төөнө заслын их эмч

- Нүүр амны эрүүл ахуйч

- Уламжлалт Анагаахын засалч мэргэжилтэн

- Эм зүйч

- Нийгмийн эрүүл мэнд судлаач

- Био – Анагаах судлаач

- Хөдөлгөөн засалч

- Хөдөлмөр засалч

- Сувилагч

- Эх барихуй

- Эм найруулагч

- Ахуй засалч

- Эм зүйч

АШУҮИС-ийн бакалаврын үндсэн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдтэй танилцах бол ЭНД дарна уу.

3. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛЬ

- Экологи байгаль хамгаалал

- Хөдөө аж ахуйн биотехнологи

- Малын их эмч

- Мал зүйч

- Бараа түүхий эдийн технологи

- Таваар судлал

- Мах сүүний үйлдвэрлэлийн технологи

- ХАА бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн үнэлгээ

- Биологи – Агнуур зүйч

- Загас үржүүлэг, технологи

- Химийн технологи

- Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн менежер

- Морин спортын менежер

- Байгаль орчныг хамгаалах технологи

- Агрономи

- Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналт, үнэлгээ

- Хөрс судлал, агрохими

- Газар тариалангийн аж ахуй

- Ойн аж ахуй

ХААИС-ийн бакалаврын үндсэн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдтэй танилцах бол ЭНД дарна уу.

4. ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

- Хүнсний биотехнологи

- Хүнсний микробиологи

- Химийн инженерчлэл

- Органик бус бодисын химийн технологи

- Арьс шир боловсруулах үйлдвэрлэлийн химийн технологи

ШУТИС-ийн бакалаврын үндсэн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдтэй танилцах бол ЭНД дарна уу.

5. МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛЬ

- Багш – байгалийн ухааны боловсрол

- Биологийн багш

- Химийн багш

- Экологич

МУБИС-ийн бакалаврын үндсэн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдтэй танилцах бол ЭНД дарна уу.

#Боловсрол #ЭЕШ #Англи хэл