Бэлгийн цогц боловсрол яагаад чухал вэ?


Цэцээ | YOLO.MN
2020-12-01

Монгол улс нь бэлгийн цогц боловсролын олон улсын арга зүйн зөвлөмжийг нэвтрүүлсэн анхны орон юм. НҮБ-н Хүн амын сан БШУЯ-тай хамтран 2018 онд эрүүл мэндийн хичээлийг бие даасан хичээл болгон оруулж, хичээлийн хөтөлбөрт бэлгийн цогц боловсролын агуулгыг тусгасан.

Эрүүл мэндийн теле хичээлээс хүүхдийн насны болон хөгжлийн онцлогт тохирсон, хүний эрхийн хандлагад суурилсан, үнэн зөв мэдээллийг агуулсан бэлгийн цогц боловсролд суралцах боломжтой юм.

 

#Бэлгийн боловсрол