5fe40ebd63080.png 5fe40ebd63155.png

ФОТО: Хөл хорионы үеийн амьдрал


Хөл хорионы үеэр бидний өдөр тутмын амьдрал хэрхэн өөрчлөгдсөнийг комик зураач Hanna хөгжилтэй бөгөөд өхөөрдөм байдлаар харуулжээ. Бид ч мөн хөл хорионд багагүй хугацааг өнгөруулж буй тул эдгээр зургууд бидэнд ойр дотно санагдаж магадгүй юм. 

#Фото #Комик #Хөл хорио