МУИС-ийн ЭЛСЭЛТИЙН бүртгэл энэ БААСАН гарагаас эхэлнэ


Монгол Улсын Их Сургуулийн бүртгэлийн мэдээллийн дэлгэрэнгүйг хүргэж байна. 

Элсэх хүсэлт гаргах: Элсэлтийн бүртгэл орон даяар 2018 оны 6 сарын 22-ны өдрийн 09:00 цагт нээж, 7 сарын 2-ны өдрийн 12.00 цагт хаах бөгөөд орон даяар https://burtgel.num.edu.mn хаягаар явагдана. Шинээр бүртгүүлэгч нь элсэлтийн системд нэвтрэхдээ БҮТ-ийн системд бүртгүүлсэн бүртгэлийн дугаар, нууц үгээ ашиглан нэвтэрнэ.

Бүртгүүлэгч нь хэдэн ч бүрэлдэхүүн/салбар сургуульд бүртгүүлж болох ба бүртгэлийн хураамж 9000 төгрөг, орон нутгийн салбар сургууль 1000 төгрөг байна. Бүртгэлийн хураамжийг онлайнаар болон paybill хэлбэрээр төлж бүртгэлээ баталгаажуулна.

Элсэгчийг шалгаруулах: Элсэлтийн бүртгэл хааснаас нэг өдрийн дараа элсэлтийн систем бүртгүүлэгчийн ЭЕШ-ын дүн, шалгалт өгсөн газрыг БҮТ-өөс татан авч, холбогдох тооцооллыг хийж, онооны жагсаалтыг бүрэлдэхүүн/салбар сургуулиар гаргана. Элсэх хүсэлт гаргагч нь хяналтын тоонд багтсан эсэхээ элсэлтийн системд нэвтэрч шалгана.

МУИС-ийн босго оноо хангаж, элсэлтийн бүртгэлийн системд элсэх хүсэлт гаргасан, бүртгүүлэгчдийг жагсаана.

Элсэх эрх олгох: Элсэх эрх олгох үйл ажиллагаа орон даяар http://burtgel.num.edu.mn хаягаар явах ба хяналтын тоонд багтсан элсэх хүсэлт гаргагч 24 цагийн дотор тухайн элсэн суралцах гэж буй бүрэлдэхүүн/салбар сургуулийн Удирдах зөвлөлөөс баталсан нэг багц цагийн төлбөрийг онлайнаар болон paybill хэлбэрээр төлж элсэх эрхээ баталгаажуулна.

Хэд хэдэн бүрэлдэхүүн/салбар сургуулийн хяналтын тоонд багтсан элсэгч нь зөвхөн нэг бүрэлдэхүүн/салбар сургуулийг сонгох ба тодорхой нэг хөтөлбөр сонгож элсэхгүй, бүрэлдэхүүн сургууль/салбарт элсэнэ.

Элсэгчийг бүртгэх: Элсэгчид нь 2018 оны 8 сарын 13-24-ний хооронд ажлын цагаар холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлэн бүрэлдэхүүн/салбар сургуулийн сургалтын албанд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Ирэхдээ http://burtgel.num.edu.mn хаягаар нэвтэрч бүртгэлийн цахим маягт бөглөсөн байна.

-    Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг эх хувь (төрсний гэрчилгээ, гадаад паспорт), хуулбарын хамт (ар, өвөр талыг нэг нүүрт багтаах);
-    МУИС-д суралцах гэрээ (элсэлтийн системээс татан авч, ар өвөргүй хэвлэнэ);
-    Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ эх хувь, хуулбарын хамт (ар, өвөргүй багтаан хувилсан байх, хэрэв түүнээс дээш шатны боловсрол эзэмшсэн бол гэрчлэх баримт бичгийн эх хувь, хуулбарын хамт авчрах);
-    ЭЕШ-ын батламж эх хувь, хуулбарын хамт;
-    Цээж зураг 2 хувь, оюутны үнэмлэхийн шаардлагад нийцсэн цээж зураг файл хэлбэрээр (сүүлийн 3 сард авахуулсан) эдгээр бичиг баримтыг битүүмжлэл сайтай хавтсанд хийсэн байна.

Эх сурвалж: МУИС

 

#MUIS #University #Students #Enroll