2018 оны ЭЕШ-ын журамтай танилцаарай
#ЭЕШ #Preparative method #Advice