ВИДЕО: Үе тэнгийн дээрэлхэлтийн талаарх судалгааны үр дүнгийн талаар...


-Үе тэнгийнхний дээрэлхэлт, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх нь цуврал-

YOLO.mn болон Нээлттэй Нийгэм Форум хамтран Үе тэнгийндээрэлхэлт, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, түүний эсрэг мэдээ мэдээллийгцувралаар бэлтгэн хүргэж байгаа билээ.

Нээлттэй Нийгэм Форум байгууллага, "Өөрчлөлтийн Салхи" ТББ, "Демокрэйзи Залуусын Төв" ТББ, "Хөөрхөн зүрхнүүдийн аян" ТББ зэрэг залууст чиглэсэн үйл ажиллагааявуулдаг байгууллагууд хамтран өсвөр насны хүүхэд залуусын дунд нэгэн судалгааг явуулжээ. Тэрхүү судалгаа, судалгааны үр дүнгийн талаар тухайн багт ажилласан төлөөллүүдээс асууж тодрууллаа.

#Bullying #Parents