ЭЕШ: Суудлын хуваариа хэвлэж аваарай!


Шалгуулагчид Монгол хэлбичгийн шалгалт болон Элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөхөөр ирэхдээ дараах бичиг баримтуудыг авч ирнэ үү.

1.    Бүртгэлийн хуудас \Баталгаажуулсан байх. Энэ онд ЕБС төгсөж байгаа бол сургуулийнхаа захирлаар гарын үсэг зуруулж баталгаажуулна. Өмнөх оны төгсөгч бол БҮТ-д ирж гарын үсэг зуруулж баталгаажуулна\

2.    Суудлын хуваарь

3.    Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ болон түүнээс дээш боловсролын баримт бичиг

4.    Иргэний үнэмлэх болон түүнтэй дүйцэхүйц баримт бичиг

ЭЕШ-д нийт 40 388 шалгуулагч бүртгүүлжээ. ЭЕШ-ыг Улаанбаатарт 27 шалгалтын байранд, хөдөө орон нутагт 22 шалгалтын байранд зохион байгуулна. Бүртгүүлсэн шалгуулагчид www.eec.mn вебсайтаар орж, бүртгэлийн дугаар нууц үгээ ашиглан шалгуулагчийн булангаар нэвтэрч суудлын хуваариа хэвлэж аваарай. wink Хэвлэхдээ эхлээд шалгуулагчийн булангаар нэвтэрч ороод хувийн мэдээлэл гэсэн хэсэгт дарна. Дараа нь зүүн дээд буланд байрлах хэвлэх гэсэн хэсэгт дарж хэвлэж авна.

Эх сурвалж:

#School #Student #Exam #ЭЕШ