ЭЕШ: 2017 оны хичээлүүдийн блупринтээ хараарай!


2017 оны ЭЕШ-ын нийт арван хичээлийн блупринтээ доорхоос татаж хараарай. Блупринт нь тухайн хичээлийн шалгалт тус бүр ямар бүтэц бүхий онооноос бүрдэж байгааг үзүүлсэн тайлбар бүхий хүснэгт юм.

1. Математикийн хичээлийн блупринт ТАТАХ
2. Монгол хэлний хичээлийн блупринт ТАТАХ
3. Нийгмийн тухай мэдлэг хичээлийн блупринт ТАТАХ
4. Англи хэлний хичээлийн блупринт ТАТАХ
5. Орос хэлний хичээлийн блупринт ТАТАХ
6. Газар зүйн хичээлийн блупринт ТАТАХ
7. Физикийн хичээлийн блупринт ТАТАХ
8. Биологийн хичээлийн блупринт ТАТАХ
9. Химийн хичээлийн блупринт ТАТАХ
10. Монгол улсын түүх хичээлийн блупринт ТАТАХ

Эх сурвалж: БҮТ

#Мэргэжил #Оюутан #Сурагч #ЭЕШ #Lesson