Мэдээ
#khunnu mall-д найзуудтайгаа нэг өдрийг өнгөрөөх
3 #359