ДҮРСЛЭХ УРЛАГ: НАТЮРМОРТ буюу гэрэл сүүдрийг өнгөөр илэрхийлж суръя


Сондор | YOLO.MN
2021-01-23

Цахим орчинд хүүхдүүдийн мэдлэг авахуйц шинэлэг контент болох ЦАХИМ АЯЛАЛ буюу интерактив жишиг хичээлүүдийг бэлтгэн econtent.edu.mn сайтад байршуулаад байгаа билээ.

Энэ удаад бид та бүхэнд интерактив хичээлийн шинэ контент буюу 8-р ангийн "ДҮРСЛЭХ УРЛАГ: Натюрмортын гэрэл сүүдрийг өнгөөр илэрхийлэх" хичээлийг хүргэж байна. 

Энэхүү интерактив хичээл нь өнгө будгийг хэрхэн уусгах, тэр дундаа биет зүйлийг зурахдаа гэрэл сүүдрийг хэрхэн тавих зэргийг ойлгомжтой дасгал ажлаар дамжуулж хүүхдэд дүрслэх урлагийн мэдлэгийг олгох юм. "ДҮРСЛЭХ УРЛАГ: Натюрмортын гэрэл сүүдрийг өнгөөр илэрхийлэх" хичээлийг зөвхөн 8-р ангийн сурагчид ч биш бусад түвшний сурагчид ч сонирхон хийж зурах, будах чадвараа сайжруулах боломжтой.

Эцэг, эхчүүд та бүхэн хүүхдийнхээ суралцах үйлийг дэмжиж хичээл хийхэд нь туслахаас гадна, тус хичээлийг бататган зургийн дэвтэр дээрээ бодитоор зурахыг зөвлөөрэй. 

Боловсролын тэгш хүртээмжийг бий болгох үүднээс интерактив хичээлүүдийг монгол хэлнээс гадна казах, тува, дохионы хэлний сонголттойгоор бэлтгэн хүргэж байгаа ба "ДҮРСЛЭХ УРЛАГ: Натюрмортын гэрэл сүүдрийг өнгөөр илэрхийлэх" интерактив хичээлийг ч мөн дээрх гурван хэлний сонголттойгоор хийх боломжтой юм. 

"ДҮРСЛЭХ УРЛАГ: Натюрмортын гэрэл сүүдрийг өнгөөр илэрхийлэх" интерактив жишиг хичээлийг хийх бол ЭНД дарна уу.

Монгол Улсын Засгийн газрын дэмжлэг, Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны захиалга, “КОВИД-19 цар тахлын хүрээнд боловсролын салбарын суурь үйлчилгээг дэмжих" НҮБ-ын нэгдсэн төсөл болон Япон Улсын Засгийн газрын санхүүжилтээр хэрэгжиж буй сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургалтын хүрээнд хүүхдийн нас, сэтгэл зүйн хөгжлийн онцлогт нийцүүлэн тэдний оролцоог дэмжсэн, сонирхолтой, интерактив байдлаар хүргэх 104 жишиг контент бүтээхэд БМДИ-ийн мэргэжлийн баг, багш нарын боловсруулсан агуулгыг "Монгол Контент" ХХК НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, НҮБ-ын Хүн Амын Сан болон НҮБ-ын Боловсрол, Шинжлэх Ухаан, Соёлын Байгууллагын боловсролын багийн оролцоотойгоор бэлтгэж байгаа билээ. 

Цахим орчинд хүүхдүүдийн мэдлэг авахуйц шинэлэг контент болох интерактив хичээлүүдийг econtent.edu.mn сайтад байршуулсан бөгөөд эцэг, эхчүүд та бүхэн хүүхдийнхээ суралцах үйлийг дэмжиж, хамтдаа хийгээрэй. 

Та контентийн сайжруулалттай холбоотой санал хүсэлтээ interactive@mongolcontent.mn хаягаар ирүүлэх боломжтой. 

#Боловсрол #Интерактив хичээл