Энэ хичээлийн жилд худалдаалах СУРАХ БИЧГИЙН ҮНЭ


Сондор | YOLO.MN
2017-08-23

2017-2018 оны хичээлийн жилд зах зээлд худалдаалах сурах бичгийн жагсаалт, үнийн дээд хязгаар, сурах бичиг худалдах компанийн нэрсийг Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамнаас гаргажээ.

Нийт 57 төрлийн сурах бичгийг худалдах бөгөөд дундаж үнэ нь 2709 төгрөг.

Найман компани 6 -12 дугаар ангийн сурагчид 2017-2018 оны хичээлийн жилд хэрэглэх өмнөх онуудад шинэчлэгдсэн сурах бичгийг худалдах бөгөөд байршил болон холбогдох дугаарыг танилцуулж байна.

#Book #School