Сурагчдын улсын ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ


Цацаа | YOLO.MN
2017-03-24

Боловсролын үнэлгээний төвөөс гаргасан 5, 9, 12-р ангийн сурагчдыг улсын шалгалтын хуваарийг танилцуулж байна.

Улсын шалгалтыг бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн түвшинг тогтоох, төгсөх ангийн үндэсний чанарын үнэлгээнд  дүн шинжилгээ хийх нөхцөлийг бүрдүүлж, суралцагчдын мэдлэг, чадварыг бодитойгоор үнэлэх зорилготойгоор авдаг.

5-р анги

1.    Монгол хэл – 5-р сарын 22

2.    Математик – 5-р сарын 24

3.    Байгаль шинжлэл – 5-р сарын 26

 9-р анги

1.    Монгол хэл – 5-р сарын 25

2.    Математик – 5-р сарын 26

3.    Байгалийн ухаан – 5-р сарын 29

4.    Нийгмийн ухаан – 5-р сарын 30

12-р анги

1.    Монгол хэл – 5-р сарын 24

2.    Математик – 5-р сарын 25

3.    Сонгосон агуулга – 5-р сарын 26

4.    Гадаад хэл – 5-р сарын 29

 

Эх сурвалж: БҮТ

#Lesson #Хичээл