Зөвхөн бие эрхтэний бэрхшээл нь бэрхшээл болдоггүй... - МУИС-ийн Хуулийн ангийн оюутан Н.Тэмүүлэн